Toegankelijkheidsverklaring

SBS De Octopus wil digitaal toegankelijk zijn en willen iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang geven tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Dit gebeurt overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 dat de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad omzette. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op alle bestaande websites van SBS De Octopus. Dat zijn de websites onder de url ‘sbsdeoctopus.be'

AANPAK OM DE TOEGANKELIJKHEID TE BEVORDEREN

  • We doen een interne controle voor de publicatie: de redactie controleert voor de publicatie de inhoud op toegankelijkheid.
  • We screenen periodiek de website via de toegankelijkheidstool van de federale overheid en/of de websitebouwer. Dit zijn hulpmiddelen waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid.
  • We volgen de verplichtingen uit het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
  • We betrekken externe specialisten.
  • We nemen webtoegankelijkheid op in onze interne en externe richtlijnen.
  • De website evolueert in een flexibele omgeving. Bij de ontwikkeling en het testen van deze website(s) en applicaties proberen we altijd rekening houden met de richtlijnen over webtoegankelijkheid.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De kwalificatie “gedeeltelijk conform” is omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-tekstuele content

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld. We passen stelselmatig alles aan, doen regelmatig testen en sturen bij.

Labels of instructies

Nog niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Audiodescriptie

Onze video's zijn nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie, ondertiteling of transcript. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking (zie ook het punt onder onevenredige last).

Contactformulier

Sommige formulieren bevatten een CAPTCHA om ongewenste inzendingen te weren op basis van afbeeldingen. Voorlopig is er geen waardig alternatief beschikbaar, waardoor we de CAPTCHA niet kunnen weghalen. U kunt elke werkdag wel steeds contact opnemen tijdens de openingsuren (kijk daarvoor op de pagina contact).

Broncode

De broncode kan errors bevatten die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Als dit opgemerkt wordt, pogen we dit aan te passen..

Onevenredige last

Naast de bovenstaande uitzonderingen kunnen we beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van onze website toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

  • de omvang, de middelen en de aard van de inhoud
  • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking
  • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan video- en audiofragmenten. Onze video's en audio zijn illustratief voor de werking van onze school, niet informatief. Daarenboven zijn ze vaak de weergave van een live-gebeuren en komt er weinig bewerking aan te pas. Daarom ondertitelen we video en audio niet.

Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Door de diversiteit van opstellers van de documenten, kunnen we niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de ICT-Coordinator van SBS De Octopus op 3 juni 2021.

De verklaringen die in deze toegankelijkheidsverklaring worden afgelegd, zijn juist en gebaseerd op een feitelijke evaluatie van de naleving door de websites van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102. De evaluatie gebeurt intern op geregelde basis.

FEEDBACK EN HANDHAVING

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Heb je vragen over webtoegankelijkheid? Wens je toegankelijke informatie te krijgen die naar jouw mening onvoldoende ontsloten is of ben je niet tevreden van een antwoord op je vraag of verzoek? Neem contact op via ons contactformulier, telefonisch of per klassieke post (zie onderaan de pagina). Dan kunnen we je vraag concreet en correct behandelen.